De locatie van de afscheidsbijeenkomst hangt af van een paar factoren. Had de overledene een geloofsovertuiging dan zal er een dienst in een kerk of aula van het rouwcentrum voorafgaan aan crematie of begrafenis. Ook al zijn daar vaste rituelen aan verbonden, dergelijke bijeenkomsten kunnen in samenspraak met de geestelijke heel persoonlijk worden ingevuld, met hulp van familie en naasten. De crematie of begrafenis volgt dan direct daarna.

Elk afscheid is bijzonder

Er is geen standaard uitvaart bij De Laatste Eer. Wij vinden het belangrijk dat het afscheid recht doet aan de persoonlijkheid en het leven van de overledene. U bent daarom vrij in de vormgeving van het afscheid; waar nodig staan wij u bij, zowel bij de voorbereidingen als tijdens de bijeenkomst. Wie spreken er en in welke volgorde? Wordt er muziek gedraaid of zijn er nabestaanden die zelf liedjes ten gehore willen brengen? Wilt u een slideshow met foto’s van uw dierbare op de achtergrond laten zien? De invulling is aan u. De Laatste Eer zorgt ervoor dat het wordt geregeld.

Condoléance

Indien u niet voorafgaand aan de uitvaart een condoléance heeft gehouden, is daar na de afscheidsbijeenkomst en de begrafenis of crematie gelegenheid voor. Bij een formele condoléance ontvangt u de belangstellenden in een rij; natuurlijk behoort een informele manier, waarbij u de aanwezigen spreekt zoals het uitkomt, eveneens tot de mogelijkheden.

“Een niet-kerkelijke uitvaart vindt doorgaans plaats in de aula van het rouwcentrum of crematorium etc.”

Aula Uitvaartcentrum - Uitvaartvereniging de Laatste Eer in Rijnsburg

Hapje en drankje

Of u het gezelschap ontvangt met koffie en cake, wel of geen alcoholische dranken, een buffet etc.: het is geheel aan u. Het lievelingseten of de passie van de overledene kunnen hierbij een inspiratiebron zijn.

Overlegt u gerust met de uitvaartverzorgers van De Laatste Eer. Samen met u zorgen wij ervoor dat de afscheidsbijeenkomst een dierbare en troostrijke herinnering wordt.