De locatie van de afscheidsbijeenkomst hangt af van een paar factoren. Had de overledene een geloofsovertuiging dan zal er een dienst in een kerk of aula van het rouwcentrum voorafgaan aan crematie of begrafenis. Ook al zijn daar vaste rituelen aan verbonden, dergelijke bijeenkomsten kunnen in samenspraak met de geestelijke heel persoonlijk worden ingevuld, met hulp van familie en naasten. De crematie of begrafenis volgt dan direct daarna.

Elk afscheid is bijzonder

Er is geen standaard uitvaart bij De Laatste Eer. Wij vinden het belangrijk dat het afscheid recht doet aan de persoonlijkheid en het leven van de overledene. U bent daarom vrij in de vormgeving van het afscheid; waar nodig staan wij u bij, zowel bij de voorbereidingen als tijdens de bijeenkomst. Wie spreken er en in welke volgorde? Wordt er muziek gedraaid of zijn er nabestaanden die zelf liedjes ten gehore willen brengen? Wilt u een slideshow met foto’s van uw dierbare op de achtergrond laten zien? De invulling is aan u. De Laatste Eer zorgt ervoor dat het wordt geregeld.

Condoléance

Indien u niet voorafgaand aan de uitvaart een co