de Laatste Eer via Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties

 • Definities
 • Algemene voorwaarden
 • Overeenkomst
 • Opdracht
 • Basistarieven
 • Voorschotten
 • Personalia
 • Tijdstip van levering
 • Drukwerken
 • Voertuigen
 • Verzekeringen
 • Kosten
 • Betaling
 • Garantie en Aansprakelijkheid
 • Oponthoud
 • Klachten
 • Geschillen
Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden als hierna vermeld.
  2. De overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en ondernemer/ uitvaartverzorger tot stand gekomen overeenkomst tot verzorging van een uitvaart.
  3. De uitv