Begraafplaatsen bieden vaak de keuze tussen een algemeen graf, een huur (zand) graf c.q. kelder. In een algemeen of gemeenschappelijk graf komen meerdere overledenen te liggen die geen (familie)band met elkaar hebben. De begraafplaats bepaalt de locatie van het graf en hanteert veelal een looptijd van 15 jaar. Daarna mag het graf worden geruimd. Wettelijk is de grafrust gesteld op 10 jaar.

Een geruststellend gesprek

Bij een eigen graf (ook wel familie- of huurgraf genoemd) bepaalt de rechthebbende wie in het graf begraven wordt. Een eigen graf, voor een of meerdere personen, wordt uitgegeven voor een bepaalde tijd, vaak een minimale huurperiode van 20 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Een grafkelder wordt eveneens voor een bepaalde periode gehuurd, meestal 20 tot 30 jaar, en is bestemd voor 3 personen. Wordt er niet verlengd, dan heeft de beheerder van de begraafplaats het recht, na verstrijken van de wettelijke grafrust van 10 jaar, het graf te ruimen.

Wettelijke voorschriften

Er zijn veel mogelijkheden om een begrafenis invulling te geven, maar het is ook gebonden aan een aantal regels. Zo mag de overledene niet zonder omhulsel worden begraven maar moet gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld een kist, een lijkwade of een rieten mand etc. Vraag de uitvaartverzorger naar de mogelijkheden.