Achter de schermen actief maar voor velen de personificatie van de uitvaartvereniging.

Pensioen- Afgelopen vrijdag hebben (oud)collega’s, bestuursleden en relaties in het rouwcentrum aan de Kamerlingh Onnesstraat Corry de Jong – van Egmond uitgezwaaid. Na een dienstverband van 27 jaar heeft ze besloten om van haar welverdiende pensioen te gaan genieten.

Op 1 mei 1988 begon Corry als administrateur bij de Laatste Eer. De ledenadministratie bestond toen uit een kaartenbak waarmee ze snel aan de slag ging om te digitaliseren. Dit deed ze niet vanuit het rouwcentrum aan de Oude Vlietweg, waar de uitvaartvereniging net haar intrek had genomen, maar gewoon thuis vanaf haar werkplek op de slaapkamer. Corry was al een thuiswerker nog voor dat dit woord algemeen bekend werd. Zo kon ze haar werk flexibel indelen en combineren met opgroeiende jonge kinderen.

In de 27 jaar dat Corry voor de Laatste Eer heeft gewerkt heeft ze zo ongeveer van alles gedaan. Hierdoor was ze tot in detail op de hoogte van alle aspecten rondom een uitvaart en het reilen en zeilen binnen de vereniging. Ondanks dat ze haar werkzaamheden het liefst achter de schermen deed is de combinatie Corry en de Laatste Eer voor menigeen vanzelfsprekend.

“Bijna alles is veranderd”

Terugkijkend stelt Corry dat in al die jaren “bijna alles” veranderd is. Daar waar het lidmaatschap van de Laatste Eer 25 jaar geleden voor menig Rijnsburger een automatisme was, lijkt dat nu niet het geval. Positieve ontwikkeling is dat de wensen van nabestaanden zeer divers geworden zijn. Gevolg hiervan is dat elke uitvaart maatwerk wordt wat aansluit op de wensen van de familie. Om invulling te geven aan deze veranderende wensen voldeed het rouwcentrum aan de Oude Vlietweg niet meer. In de voorbereidingen van de nieuwbouw aan de Kamerlingh Onesstraat heeft Corry, als lid van de bouwcommissie, een belangrijke rol vervuld. Belangrijkste taak was om er voor te zorgen dat met het nieuwe rouwcentrum invulling gegeven kon worden aan de veranderende vraag uit de dagelijkse praktijk. Als het nieuwe rouwcentrum onder de loep genomen wordt is overduidelijk dat ze hier ruimschoots in is geslaagd.

Duidelijkste voorbeeld van de veranderingen in 27 jaar is de bereikbaarheid van de Laatste Eer. Historisch gegroeid was het telefoonnummer en postadres gewoon bij Corry aan huis. Ook dit is veranderd aan de wensen van deze tijd. Een kantoor met inloopuurtje voor vragen, postadres bij het nieuwe rouwcentrum en telefonische bereikbaarheid 24 uur per dag. Voorbeelden waaruit blijkt dat de Laatste Eer een professionele uitvaartorganisatie is met de uitgangspunten van de vereniging vanzelfsprekend als vertrekpunt: verzorgen van een waardig afscheid zonder winstoogmerk. 
Zo begaan als Corry is heeft ze hier meer dan haar steentje aan bijgedragen. Met haar bevlogenheid heeft ze afgelopen maanden haar opvolgster Carla Vliegenthart goed in kunnen werken. Vergelijkbaar als bij het opvoeden van kinderen, viel het loslaten van haar levenswerk bij de Laatste Eer echter niet mee. Dit toont de betrokkenheid die Corry heeft en in 27 jaar tijd alleen maar meer geworden is. De vereniging heeft hier enorm mee geboft en het bestuur is Corry hier heel erkentelijk voor. Deze betrokkenheid zal voor haar niet veranderen alleen nu als pensionada onzichtbaar; ver weg achter de schermen.