Delegatie van College en Gemeenteraad Katwijk op bezoek bij SBR en de Laatste Eer

Afgelopen donderdag was een afvaardiging van het College van B&W en de gemeenteraad Katwijk te gast bij uitvaartvereniging “de Laatste Eer” en de Stichting Begraafplaatsen Rijnsburg.

In een presentatie werd uitgelegd wat de rol en plaats van beide organisaties is in de Rijnsburgse gemeenschap. Het is niet voor iedereen duidelijk waar het werkgebied van de ene organisatie ophoudt en dat van de ander begint. Voorzitter Kor Kleijwegt van de Laatste Eer vatte dit kort en bondig samen. Alles wat binnen de grenzen van het gebouw ligt hoort bij het werkterrein van de uitvaartvereniging en alles wat daarbuiten ligt, dus de begraafplaats met alles daarop hoort bij de Stichting Begraafplaatsen Rijnsburg. Voorzitter André van der Spijk van de SBR presenteerde zijn organisatie.

Vervolgens moest de warme jas worden aangetrokken voor een rondgang met uitleg over het graf. SBR-medewerker Dick de Mooij wist daarbij vele boeiende anekdotes te vertellen. Indruk maakte ook de eigen plaats die voor overleden kinderen is bestemd. Daarna werd een rondleiding door het gebouw van de Laatste Eer gegeven waarbij ook de werkruimten konden worden bezichtigd. Uit de vele vragen en opmerkingen bleek wel dat het bezoek in een behoefte had voorzien.