Donderdag 4 februari waren meer dan 130 genodigden bijeen in het rouwcentrum aan de Kamerlingh Onnesstraat 62 voor de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst. Samen werden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht, waarvan de uitvaart door de Laatste Eer is verzorgd.

De bezoekers van de herdenkingsbijeenkomst arriveren.

De bezoekers van de herdenkingsbijeenkomst arriveren.

Voorafgaand aan een uitvaart wordt in een korte periode met veel emoties een band opgebouwd tussen familie en uitvaartvereniging, in het bijzonder met de uitvaartleiders. Na de uitvaart wordt deze periode afgesloten maar de verbondenheid gaat verder. En vanuit die verbondenheid vindt de Laatste Eer het belangrijk om een herdenkingsbijeenkomst te organiseren.

DLE-2016-Herdenking-24

Voor deze gelegenheid waren de paden op de begraafplaats verlicht met fakkels en een vuurkorf voor het rouwcentrum opgesteld. Na een woord van welkom door de uitvaartleiders was er een bijdrage van Anneke Ravensbergen over verlies- en rouwverwerking. Daarna werden de namen van de overledenen één voor één genoemd. Hierbij werd de familie in de gelegenheid gesteld om een kaarsje aan te steken ter gedachtenis aan de overledene. Het noemen van de namen werd afgewisseld met passend pianospel van Natasja Douma. Met een gedicht werd de herdenking afgerond waarna er voor de aanwezigen gelegenheid was om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Natasja Douma verzorgde de muzikale begeleiding.

Natasja Douma verzorgde de muzikale begeleiding.

Gezien de belangstelling en positieve reacties kan iedereen terugkijken op een waardevolle bijeenkomst. Een bijeenkomst die onder begeleiding van uitvaartleiders Richard Verheij en Jantine Verbeek – van Klaveren gehouden werd, in het moderne rouwcentrum van de Laatste Eer dat daarvoor prima mogelijkheden biedt. De verbondenheid tussen familie en de uitvaartvereniging werd weer duidelijk. In stilte en samenhorigheid werden de dierbaren herdacht!

Velen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging.

Velen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging.