Sfeervolle herdenkingsbijeenkomst “De Laatste Eer”

Dinsdag 23 januari hield uitvaartvereniging “De Laatste Eer” de herdenkingsbijeenkomst voor alle overledenen waarvan in het afgelopen jaar de uitvaart is verzorgd. Sinds de ingebruikname van het rouwcentrum in 2013 is ieder jaar zo’n bijeenkomst georganiseerd. Doel hiervan is om allen die zijn getroffen door het verlies van een dierbare de kans te geven om nog een keer stil te staan bij het afscheid en om hun verdriet met lotgenoten te delen.

Het donkere jaargetijde leende zich bij uitstek voor een sfeervolle aankleding. Op de begraafplaats waren fakkels geplaatst en bij de ingang van de aula stond een vuurkorf opgesteld. In het gebouw zelf brandden veel kaarsen en was de verlichting daarop aangepast.  Vanaf zeven uur dienden de eerste gasten zich aan om te worden ontvangen door de uitvaartverzorgers en overige medewerkers en bestuur van “De Laatste Eer”.

Nadat de jassen waren uitgedaan kon onder het genot van een kopje koffie of thee een plaatsje worden gezocht. Voor in de zaal was een groot hart opgesteld, waaraan de opgeschreven hartenkreten van familie, vrienden en bekenden bevestigd konden worden. Dit alles bij het harpspel van Anke Bottema, die voor de muzikale medewerking aan deze bijeenkomst zorgde. Rond half acht begon het eigenlijke programma.

De avond werd gepresenteerd door uitvaartverzorgers Jantine Verbeek-van Klaveren en Marijke Langeveld. Het welkomstwoord werd uitgesproken door Jantine. Een passend gedicht benadrukte de sfeer van verdriet en saamhorigheid, die door allen op deze avond werd gevoeld. Belangrijk onderdeel van de avond was de lichtjesceremonie. Voor iedere overledene werd door een bekende of door een medewerker van “De Laatste Eer” een kaarsje aangestoken. Hun namen werden voorgelezen en velen herkenden naast degene voor wie ze de avond bezochten ook de namen van andere bekenden uit de omgeving. Dit alles werd afgewisseld met de muzikale klanken van Anke Bottema, waarbij het opviel dat de harp zich niet alleen leent voor het ten gehore brengen van klassieke muziek, maar ook van bijvoorbeeld “Tears in heaven” van Eric Clapton.

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” is ervan overtuigd dat met een dergelijke herdenking recht gedaan wordt aan de gevoelens die nog bij veel mensen leven na afloop van een veelbewogen jaar en ziet dit ook als een waardevol extra, dat een uitvaartvereniging aan leden en cliënten kan bieden.

Tot slot van de ceremonie ging het licht uit en werd het heldere schijnsel van alle aangestoken lichtjes zichtbaar. Aan het einde van de bijeenkomst werd nog een verhaal verteld waarin naast het verdriet ook de hoop een belangrijke rol speelde. Daarna was er nog gelegenheid om met elkaar even na te denken en na te praten.