Dinsdag 22 januari 2019 hield uitvaartvereniging “De Laatste Eer” de herdenkingsbijeenkomst voor overledenen waarvan in het afgelopen jaar de uitvaart is verzorgd. Sinds de ingebruikname van het uitvaartcentrum in 2013 is ieder jaar zo’n bijeenkomst georganiseerd.

Doel hiervan is om allen die zijn getroffen door het verlies van een dierbare de kans te geven om nog eens stil te staan bij het afscheid en om hun verdriet met lotgenoten te delen. Sneeuw, een vuurkorf en brandende fakkels vormden het decor rond de aula aan de Kamerlingh Onnesstraat in Rijnsburg, waarin de bezoekers van de bijeenkomst werden ontvangen. Na een kop koffie of thee kon iedereen plaatsnemen. Omdat velen aan de uitnodiging gehoor hadden gegeven was de ruimte tot praktisch de laatste stoel bezet.

herdenkingsbijeenkomst 2019 van Uitvaartvereniging de Laatste Eer in Rijnsburg.
herdenkingsbijeenkomst 2019 van Uitvaartvereniging de Laatste Eer in Rijnsburg.

Het welkomstwoord

Uitvaartverzorgers Jantine Verbeek-van Klaveren en Marijke Langeveld verzorgden het welkomstwoord. Het afwisselende programma stond in het teken van herdenken, maar ook van hoop en heling na een periode van rouw. Dat gebeurde met een verhaal, een lied over het verleggen van een steen, de lichtjesceremonie en een bespiegeling door Leta Janssen, ritueel begeleider bij uitvaarten.

Voor muzikale begeleiding met bij de gelegenheid passende composities zorgde het blaaskwintet “Divertimento”.

Bij de lichtjesceremonie wordt voor iedere overledene door een familielid of door een medewerker van “De Laatste Eer” een kaarsje aangestoken. De namen werden voorgelezen en velen herkenden naast degene voor wie ze de avond bezochten ook de namen van andere bekenden uit de omgeving. Leta Janssen bracht in haar betoog “Afscheid met veerkracht” alle elementen van deze avond op een zinvolle manier bij elkaar en wist goed de gevoelens te verwoorden die bij rouw en afscheid spelen.

herdenkingsbijeenkomst 2019 van Uitvaartvereniging de Laatste Eer in Rijnsburg.
herdenkingsbijeenkomst 2019 van Uitvaartvereniging de Laatste Eer in Rijnsburg.

Een nieuw begin, een nieuwe lente

Daarna was er nog gelegenheid om met elkaar even na te praten. Bij het verlaten van de bijeenkomst ontving iedere bezoeker een kaartje met daarop de tekst: “Geen woord en geen daad gaat verloren. Alles blijft en draagt vrucht”. Daarbij kreeg men een bakje narcissen, die over een enkele dagen in bloei zullen komen en die ondanks alle verdriet en rouw een nieuw begin, een nieuwe lente aankondigen.

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” is ervan overtuigd dat met een dergelijke herdenking recht gedaan wordt aan de gevoelens die nog bij veel mensen leven na afloop van een veelbewogen jaar en ziet dit ook als een waardevolle toevoeging, die een uitvaartvereniging aan leden en nabestaanden kan bieden.