Denk en doe mee met uw vereniging!

Uitvaartvereniging De Laatste Eer nodigt u van harte uit voor de ledenvergadering op dinsdag 25 april 2017 in haar rouwcentrum aan de Kamerlingh Onnesstraat 62 te Rijnsburg, aanvang 20.00 uur.

A G E N D A
  • Opening

  • Notulen ledenvergadering 21 april 2016

  • Ingekomen stukken

  • Verslag van de s