Denk en doe mee met uw vereniging!

Uitvaartvereniging De Laatste Eer nodigt u van harte uit voor de ledenvergadering op dinsdag 25 april 2017 in haar rouwcentrum aan de Kamerlingh Onnesstraat 62 te Rijnsburg, aanvang 20.00 uur.

A G E N D A
 • Opening

 • Notulen ledenvergadering 21 april 2016

 • Ingekomen stukken

 • Verslag van de secretaris 2016

 • Financieel jaarverslag 2016

 • Bestuursverkiezing:

  • Aftredend en herkiesbaar: de heren Dirk van den Hoonaard en André van der Spijk
  • Eventuele tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 23 april melden via onderstaand mailadres.

 • Voorstel statutenwijziging

 • Rondvraag

 • P A U Z E

 • Lezing door Henk Westra (GOR) over begraven en begraafplaatsen in Rijnsburg

 (Na afloop van de vergadering bestaat de mogelijkheid het rouwcentrum te bezichtigen.)

Ook niet-leden zijn welkom op de jaarvergadering, neem gerust iemand mee!