Dinsdag 17 april hield uitvaartvereniging de Laatste Eer de algemene ledenvergadering. Veel mensen hadden gehoor gegeven aan de oproep om deze vergadering bij te wonen in de aula aan de Kamerlingh Onnesstraat.

Voorzitter Kor Kleijwegt opende de vergadering en heette iedereen welkom. De agenda voor de pauze vermeldde de huishoudelijke zaken die een ledenvergadering ieder jaar af dient te handelen. Zo was er de versla