Dinsdag 17 april hield uitvaartvereniging de Laatste Eer de algemene ledenvergadering. Veel mensen hadden gehoor gegeven aan de oproep om deze vergadering bij te wonen in de aula aan de Kamerlingh Onnesstraat.

Voorzitter Kor Kleijwegt opende de vergadering en heette iedereen welkom. De agenda voor de pauze vermeldde de huishoudelijke zaken die een ledenvergadering ieder jaar af dient te handelen. Zo was er de verslaglegging over het afgelopen jaar. Daarin passeren het aantal uitgevoerde uitvaarten en verdere bijzonderheden over het reilen en zeilen van de vereniging. Zo kan de Laatste Eer naast de al eerder in gebruik genomen internetfaciliteiten nu ook de uitvaarten via de kerkradio in Rijnsburg laten horen. De vergadering is ook bij uitstek de gelegenheid voor de leden om suggesties voor verbetering naar voren te brengen. In de afgelopen jaren heeft dat ertoe geleid dat een leuning bij de opgang naar het gebouw is aangebracht, dat het logo op het gebouw nu wordt verlicht en dat de stoelen in de aula bij het verplaatsen nu minder lawaai maken.

De penningmeester deed verslag over de financiële stand van zaken en daaruit blijkt dat de vereniging financieel gezond is. Uit de zaal kwamen verschillende opmerkingen en vragen die door de penningmeester en voorzitter meestal tot tevredenheid konden worden beantwoord en in het komend jaar weer tot nieuwe aanpassingen van gebouw en manier van werken zullen leiden. Bestuurslid Coby Passchier trad af en werd ter vergadering met een bloemetje bedankt. Haar vacature staat nog open. Gert Eldering werd herkozen als bestuurslid.

Ledenvergadering 2018 Uitvaartvereniging de Laatste Eer
Ledenvergadering 2018 Uitvaartvereniging de Laatste Eer

Na de pauze was het woord aan notaris Willem van den Eijkel en kandidaatnotaris Anne Heijnen van Verhees notarissen.

In een boeiende presentatie legden zij uit hoe door soms eenvoudige maatregelen iedereen voor zijn of haar overlijden zaken goed kan regelen.

Dat wil zeggen dat uiteindelijk de wensen van iemand zo goed mogelijk worden gerespecteerd op een manier die financieel het voordeligst uitpakt. Hiervoor werden per situatie verschillende scenario’s geschetst en de rol en inhoud van een testament werden doorgenomen. Ook de afhandeling van de erfenis kwam ter sprake. Ook hier kan een notaris desgevraagd veel bijdragen om dit proces zo soepel te laten verlopen. Na afloop van de presentatie werden vanuit de zaal veel vragen gesteld, waaruit wel bleek dat het onderwerp bij de aanwezigen grote belangstelling had. Nadat beiden met applaus en een boeket waren bedankt sloot voorzitter Kleijwegt de vergadering.

Een mooie afsluiting

Van de mogelijkheid om een drankje en hapje te nuttigen en nog even na te praten werd ruimschoots gebruik gemaakt en velen namen ook de gelegenheid te baat om hun eigen vragen nog even met de notarissen door te nemen. Dit vormde een goede afsluiting van de jaarvergadering van een door en door Rijnsburgse vereniging, die al meer dan zeventig jaar in een behoefte voorziet.