Welkom op de jaarvergadering

Uitvaartvereniging De Laatste Eer nodigt u van harte uit voor de ledenvergadering op dinsdag 17 april 2018 in het rouwcentrum aan de Kamerlingh Onnesstraat 62 te Rijnsburg, aanvang 20.00 uur. 

A G E N D A

  • Opening

  • Notulen ledenvergadering 25 april 2017