Welkom op de jaarvergadering

Uitvaartvereniging De Laatste Eer nodigt u van harte uit voor de ledenvergadering op dinsdag 17 april 2018 in het rouwcentrum aan de Kamerlingh Onnesstraat 62 te Rijnsburg, aanvang 20.00 uur. 

A G E N D A

 • Opening

 • Notulen ledenvergadering 25 april 2017

 • Ingekomen stukken

 • Verslag van de secretaris 2017

 • Financieel jaarverslag 2017

 • Bestuursverkiezing:

  • Aftredend en herkiesbaar: Gert Eldering
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Coby Passchier. Er is nog geen nieuwe kandidaat
  • Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich uiterlijk 15 april melden via mailadres: uitvaart@delaatsteeer.nu
 • Rondvraag

 • P A U Z E

 • Lezing door dhr. Mr. Willem van den Eijkel en mw. Mr. Anne Heijnen van Verhees 
notarissen

 • Einde

 (Na afloop van de vergadering bestaat de mogelijkheid het rouwcentrum te bezichtigen.)

Laat uw stem horen in de jaarvergadering.

Bent u al eens naar de jaarvergadering van De Laatste Eer geweest?

Als u nog nooit eerder bent geweest vraagt u zich natuurlijk af: Wat heb ik daar te zoeken? Om daar achter te komen, kunt u het beste zelf komen, maar we lichten hier een tipje van de sluier op.

De Laatste Eer is een vereniging en een vereniging bestaat dankzij de leden. U hebt het voor het zeggen en de jaarvergadering is de aangewezen plaats om uw zegje te doen over het wel en wee van uw vereniging. Dat is één kant van de zaak.

Maak kennis met de bestuursleden

Als lid wilt u natuurlijk ook weten hoe het met de vereniging gaat: ook dat komt aan de orde op de jaarvergadering. De verslaglegging op financieel gebied, het verloop van het afgelopen jaar, het passeert allemaal de revue.

Verder kunt u uw stem uitbrengen bij bestuursverkiezingen, op een ontspannen manier kennismaken met de bestuursleden en het personeel van De Laatste Eer en ten slotte: het bestuur zorgt er voor dat op een jaarvergadering een interessante presentatie wordt gehouden die met het thema uitvaarten en begraven te maken heeft.

De rol van de Notaris bij overlijden.

Voor de lezing van dit jaar zijn notaris Willem van de Eijkel en kandidaat notaris Anne Heijnen van notariskantoor Verhees uitgenodigd. Zij zullen vertellen wat een notaris kan betekenen bij het levenseinde.

Welke zaken kunt u het beste nu al regelen om uw naasten in de toekomst niet met onverwachte problemen op te zadelen?

Wat is de rol van de notaris bij de afhandeling van de erfenis en andere zaken na het overlijden?

U hoort het op de jaarvergadering!

Ook niet-leden zijn welkom op de jaarvergadering, neem gerust iemand mee!
Denk en doe mee met uw vereniging!