Uitnodiging jaarvergadering 2019

Uitvaartvereniging De Laatste Eer nodigt u van harte uit voor de ledenvergadering op dinsdag 7 mei 2019 in het rouwcentrum aan de Kamerlingh Onnesstraat 62 te Rijnsburg, aanvang 20.00 uur. 

A G E N D A

 • Opening
 • Notulen ledenvergadering 17 april 2018
 • Ingekomen stukken
 • Verslag van de secretaris 2018
 • Financieel jaarverslag 2018
 • Bestuursverkiezing:
  • Aftredend en herkiesbaar: Dick Zandbergen en Kor Kleijwegt
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Willeke de Winter
  • Nieuwe kandidaten: Alexander van Zuylen en Richard Huiberts
   Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich uiterlijk 1 mei melden via mailadres: uitvaart@delaatsteeer.nu
 • Rondvraag
 • Pauze
 • Ton Hetebrij, verhalenverteller
 • Einde

Na afloop van de vergadering kunt u het rouwcentrum bezichtigen en nader kennismaken met onze medewerkers en bestuursleden.

Laat uw stem horen in de jaarvergadering.

Bent u al eens naar de jaarvergadering van De Laatste Eer geweest?

Als u nog nooit eerder bent geweest vraagt u zich natuurlijk af: Wat heb ik daar te zoeken? Om daar achter te komen, kunt u het beste zelf komen, maar we lichten hier een tipje van de sluier op.

De Laatste Eer is een vereniging en een vereniging bestaat dankzij de leden. U hebt het voor het zeggen en de jaarvergadering is de aangewezen plaats om uw zegje te doen over het wel en wee van uw vereniging. Dat is één kant van de zaak.

Maak kennis met de bestuursleden

Als lid wilt u natuurlijk ook weten hoe het met de vereniging gaat: ook dat komt aan de orde op de jaarvergadering. De verslaglegging op financieel gebied, het verloop van het afgelopen jaar, het passeert allemaal de revue.

Verder kunt u uw stem uitbrengen bij bestuursverkiezingen, op een ontspannen manier kennismaken met de bestuursleden en het personeel van De Laatste Eer en ten slotte: het bestuur zorgt er voor dat op een jaarvergadering een interessante presentatie wordt gehouden die met het thema uitvaarten en begraven te maken heeft.

Ton Hetebrij verteld over “Tijd, dood en andere ongemakken”.

Voor het programma na de pauze is Ton Hetebrij uitgenodigd. Hij vertelt verhalen. Hij zal hij ons meenemen in zijn verhalen over: “Tijd, dood en andere ongemakken”

Ook niet-leden zijn welkom op de jaarvergadering, neem gerust iemand mee!
Denk en doe mee met uw vereniging!