Uitnodiging jaarvergadering 2019

Uitvaartvereniging De Laatste Eer nodigt u van harte uit voor de ledenvergadering op dinsdag 7 mei 2019 in het rouwcentrum aan de Kamerlingh Onnesstraat 62 te Rijnsburg, aanvang 20.00 uur. 

A G E N D A

 • Opening
 • Notulen ledenvergadering 17 april 2018
 • Ingekomen stukken
 • Verslag van de secretaris 2018
 • Financieel jaarverslag 2018
 • Bestuursverkiezing:
  • Aftredend en herkiesbaar: Dick Zandbergen en Kor Kleijwegt
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Willeke de Winter
  • Nieuwe kandidaten: Alexander van Zuylen en Richard Huiberts
   Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich uiterlijk 1 mei melden via mailadres: uitvaart@delaatsteeer.nu
 • Rondvraag
 • Pauze
 • Ton Hetebrij, verhalenverteller