Uitnodiging jaarvergadering 2019

Uitvaartvereniging De Laatste Eer nodigt u van harte uit voor de ledenvergadering op dinsdag 7 mei 2019 in het rouwcentrum aan de Kamerlingh Onnesstraat 62 te Rijnsburg, aanvang 20.00 uur. 

A G E N D A

  • Opening
  • Notulen ledenvergadering 17 april 2018
  • Ingekomen stukken
  • Verslag van de secretaris 2018