Afgelopen dinsdag 25 april hield een van de grootste verenigingen van Rijnsburg haar jaarlijkse ledenvergadering. Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”, die meer dan zeventig jaar bestaat, beschikt sinds enkele jaren over een fraaie aula, die ook prima als vergaderlocatie dienst kan doen. Rond de 50 leden en belangstellenden hadden aan de oproep van het bestuur gehoor gegeven om van het wel en wee van de vereniging kennis te nemen en hun stem te laten horen.

Voorzitter Kor Kleijwegt heette de leden en belangstellenden welkom en gaf het belang van de vereniging aan. Voor de pauze werden de verslagen doorgenomen over het afgelopen jaar en werd inzicht gegeven in de financiële situatie van de vereniging. Secretaris Willeke de Winter gaf in haar jaarverslag onder meer een overzicht van de personele wisselingen die hebben plaatsgevonden en over het aantal uitvaarten dat de vereniging verzorgt. Penningmeester Dirk van den Hoonaard gaf een overzicht van de financiële stand van zaken, waaruit bleek dat de vereniging er goed voorstaat. De tarieven zijn dit jaar dan ook maar zeer bescheiden aangepast. Dat past prima bij de doelstelling van de vereniging, die er op is gericht om zonder winstoogmerk een goede en gepaste uitvaart te verzorgen. Bestuursleden Dirk van den Hoonaard en André van de Spijk werden bij acclamatie herkozen.  Tijdens de rondvraag konden de meeste vragen en opmerkingen van de leden door het bestuur worden beantwoord. Opvallend is dat er altijd wel enkele vragen betrekking hebben op de begraafplaats, die echter niet door de Laatste Ee