De Laatste Eer Rijnsburg is aangesloten bij Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties en onderschrijft de Nardus gedragscode met als doelstelling het beheersen van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening in de uitvaartbranche

Een bij Nardus aangesloten Uitvaartorganisatie

  • is 24 uur per dag, gedurende zeven dagen per week beschikbaar, c.q. bereikbaar, voor het regelen van een uitvaart;

  • zal haar publiciteit en reclame-uitingen op ethisch verantwoorde wijze eerlijk en correct presenteren.

Een uitvaartverzorger in dienst of werkend in opdracht van een bij Nardus aangesloten uitvaartorganisatie

  • wordt door het bestuur volledig in staat gesteld om te kunnen functioneren op basis van deze gedragsregels;

  • zal bij elke regeling een door Nardus geaccepteerd opnameformulier gebruiken, waarin op overzichtelijke en duidelijke wijze de afspraken rond de uitvaart worden vastgelegd en waarin een duidelijke begroting is opgenomen.

Medewerkers in dienst of werkend in opdracht van een bij Nardus aangesloten uitvaartorganisatie

  • dragen zorg voor een representatieve en stijlvolle verzorging van de uitvaart, waarbij zij zich laten leiden door betrouwbaarheid en integrit