Oudere Rijnsburgers kunnen zich de klink nog wel herinneren. In een tijd waarin sociale media, smartphone, televisie en radio de boventoon voeren is het bijna niet meer voor te stellen dat berichten werden overgebracht door een dorpsomroeper. Want hij hanteerde de klink, een grote koperkleurige gong waarvan het geluid ver in de omgeving doordrong.

Wanneer er bijvoorbeeld iemand was overleden en Rijnsburgers daarvan op de hoogte moesten worden gebracht ging de omroeper, die haast vanzelfsprekend ook “De Klink” werd genoemd op een goed zichtbaar punt staan en sloeg op zijn gong. Spelende kinderen zeiden: “De klink gaat”, vrouwen lieten de vaat even voor wat hij was en mannen stonden op uit hun rookstoel en sloegen de as van hun pak en allen repten zich naar de plaats waar het geluid vandaan kwam. Wanneer De Klink de indruk had dat zich genoeg mensen hadden verzameld, begon hij met: “Heden is overleden …” en dan kwam het verhaal. Zo werd Rijnsburg van de laatste nieuwtjes op de hoogte gebracht. Die tijden zijn voorbij. Op Open Monumentendag kwamen ze nog even terug bij uitvaartvereniging “De Laatste Eer”. Daar was de aloude kli