Oudere Rijnsburgers kunnen zich de klink nog wel herinneren. In een tijd waarin sociale media, smartphone, televisie en radio de boventoon voeren is het bijna niet meer voor te stellen dat berichten werden overgebracht door een dorpsomroeper. Want hij hanteerde de klink, een grote koperkleurige gong waarvan het geluid ver in de omgeving doordrong.

Wanneer er bijvoorbeeld iemand was overleden en Rijnsburgers daarvan op de hoogte moesten worden gebracht ging de omroeper, die haast vanzelfsprekend ook “De Klink” werd genoemd op een goed zichtbaar punt staan en sloeg op zijn gong. Spelende kinderen zeiden: “De klink gaat”, vrouwen lieten de vaat even voor wat hij was en mannen stonden op uit hun rookstoel en sloegen de as van hun pak en allen repten zich naar de plaats waar het geluid vandaan kwam. Wanneer De Klink de indruk had dat zich genoeg mensen hadden verzameld, begon hij met: “Heden is overleden …” en dan kwam het verhaal. Zo werd Rijnsburg van de laatste nieuwtjes op de hoogte gebracht. Die tijden zijn voorbij. Op Open Monumentendag kwamen ze nog even terug bij uitvaartvereniging “De Laatste Eer”. Daar was de aloude klink te zien, samen met de rouwkaarten van de drie generaties van Egmond, die altijd als dorpsomroeper hadden gediend.

De Laatste Eer had de Open Monumentendag afgelopen zaterdag aangegrepen om iets van het verleden te laten zien, maar ook om open huis te houden. Zo konden de bezoekers naast de historie ook kennisnemen van het heden en de toekomst van het uitvaartwezen. Behalve een oude boerenkar van stalhouderij Haasnoot, waarop vroeger ook overledenen werden vervoerd, stond er de allernieuwste helemaal elektrisch aangedreven Tesla rouwauto, die uniek is in de wereld. Verder waren er diverse organisaties vertegenwoordigd waarmee wordt samengewerkt: een bloembinderij, verzorging van grafmonumenten, rouwvervoer, een drukkerij, een verzekering en leverancier van kisten. Maar ook de vrijwilligers van palliatieve thuiszorg en de Stichting Begraafplaatsen Rijnsburg waren vertegenwoordigd.

Op een kleine foto-expositie was te zien hoe uitvaarten vroeger verliepen en hoe dragers op hun schouders een overledene door het hele dorp droegen.

Medewerkers en bestuur van de Laatste Eer waren aanwezig om een rondleiding door het gebouw te verzorgen en meer te vertellen over de vereniging en het lidmaatschap daarvan. Kinderen konden een herinneringslichtje maken en mee naar huis nemen. Op de begraafplaats was het gedenkteken voor de schenker van de grond te zien en kon nog eens een blik worden geworpen in de oude aula.

Er werd volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met de Laatste Eer en andere organisaties kennis te maken. Maar de herkenning van vroeger en het onderwerp zorgden er ook voor dat er gesprekken werden gevoerd, die dieper gingen dan alleen een praatje bij de koffie.