Het overlijden van een kind is extra ingrijpend. Het verdriet en de pijn die ouders en nabestaanden ervaren wanneer zo’n jong leven ophoudt is nauwelijks te omschrijven. Een kinderuitvaart vraagt dan ook om een speciale aanpak.

De Laatste Eer ondersteunt ouders bij de verwerking van dit enorme verlies en helpt bij de voorbereiding van een warm, passend afscheid. Indien gewenst kan psychologische bijstand worden verleend of contact worden gezocht met hulpverleners of contactgroepen.

Innig en liefdevol

Ouders zullen de verzorging en opbaring van het kind het liefst zoveel mogelijk zelf willen doen. Wij zullen met raad en daad bijstaan waar zij dat nodig achten. Vaak is praktische hulp gewenst, zoals het regelen van een kinderkist, een kleine rouwauto en de kinderrouwkaart. Deze worden vaak door de ouders zelf ontworpen. Ook de afscheidsbijeenkomst heeft een ander karakter dan bij een uitvaart van een volwassene. De Laatste Eer zorgt ervoor dat het afscheid van uw kind innig en liefdevol zal zijn.