Uitvaartbeurs “de Laatste Eer” druk bezocht.

Niet alleen uit Rijnsburg, maar ook uit de omliggende gemeenten, zijn afgelopen zaterdag 4 oktober 2014 meer dan 200 geïnteresseerden naar het rouwcentrum van de Laatste Eer gekomen om de uitvaartbeurs te bezoeken. In een ontspannen sfeer was er gelegenheid om informatie in te winnen over veel aspecten die met een uitvaart te maken hebben.

Voor de ingang van het rouwcentrum stonden meerdere rouwauto’s en een antieke koets opgesteld. Tevens wapperde er een vlag om aan te geven dat er iets bijzonders gaande was. Binnen was op overzichtelijke wijze een aantal stands ingericht waarop telkens een ander aspect van een uitvaart belicht werd. Niet alleen op het gebied van drukwerk, bloemen, rouwkisten, grafstenen en urnen, maar ook stands ingericht met informatie omtrent terminale thuiszorg, verzekeringen, gedenksieraden, soorten graven enz.

Kunstenares Margaret Sabee

Het bestuur van de Laatste Eer had met de uitvaartbeurs het doel voor ogen om de bezoekers kennis te laten maken met de vele mogelijkheden bij het laatste afscheid. Hierbij is ook gezocht om elementen te belichten die niet algemeen bekend zijn. Zo waren er enkele lijkwaden van kunstenares Margaret Sabee. In onze cultuur is het gebruikelijk dat bij een begrafenis de overledene in een kist gelegd wordt. Minder bekend is dat het ook mogelijk is de overledene in een lijkwade te wikkelen in plaats van het gebruik van een kist.

De bezoekers aan de uitvaartbeurs hadden vooral heel veel praktische vragen. De meeste vragenstellers gaven aan dat zij graag een prijsindicatie wilden hebben omtrent de kosten van een “gewone uitvaart” zodat zij zich een beeld konden vormen omtrent de te verwachten kosten. Duidelijk kon worden weergegeven wat dat bij De Laatste Eer zou omvatten, maar tevens werd aangegeven dat middels de vereniging vrijwel alle wensen van de overledene en/of de familie ingevuld kunnen worden. Opmerkelijk was ook het aantal vragen omtrent crematie. Andere vragen waren: Hoe zit het met soorten verzekeringen? Hoe gaat de afwikkeling van een nalatenschap met of zonder testament? Omdat de bezoekers zich realiseerden dat het belangrijk is om dit tijdig te regelen werden vervolgafspraken gemaakt met uitvaartleider, notaris of verzekeringsadviseur.

De gehele beurs heeft de bezoekers een compleet beeld gegeven van de werkwijze van de Laatste Eer, waar iedere uitvaart tot een persoonlijk afscheid wordt gemaakt. Voor een aanzienlijk aantal bezoekers reden om lid te worden van de uitvaartvereniging waarmee het bestaansrecht van de vereniging maar weer eens onderschreven wordt en nog meer leden kunnen profiteren van het ledentarief. Veel bezoekers namen een aan