Uitvaartvereniging De Laatste Eer in Rijnsburg houdt vast aan het solidariteitsbeginsel: wij zijn en blijven een vereniging zonder winstoogmerk en behartigen uw belangen zonder enig commercieel doel, ondanks de toenemende druk van de commercie.

De plaats

Het maakt ons niet uit welke geloofsovertuiging of levensbeschouwing u heeft: we zullen er alles aan doen de kosten voor de uitvaart zo laag mogelijk te houden en tegelijkertijd al uw afscheidswensen op passende wijze te realiseren.

Voordelen leden

Als lid van Uitvaartvereniging De Laatste Eer weet u dat uw uitvaart uitstekend wordt voorbereid en verzorgd. Een aantal diensten wordt door de vereniging geregeld, alle overige kosten worden tegen kostprijs aan u doorberekend. Ook als u voor deze kosten elders verzekerd bent kunt u de uitvaart via De Laatste Eer laten verzorgen. Natuurlijk kunnen ook niet-leden gebruik maken van onze diensten, alleen genieten zij niet de voordelen van het ledentarief.

Duidelijk kostenoverzicht vooraf

Zoveel mensen, zoveel wensen. Geen enkele uitvaart is hetzelfde. De Laatste Eer regelt alles zoals u dat wilt, in elke prijsklasse. Belangrijk is dat u vooraf weet waar u aan toe bent: welke uitvaartkosten zijn gedekt door de vereniging en welke niet. Wilt u meer weten, laat u dan vrijblijvend door ons informeren. Meer informatie over lidmaatschap vindt u hier.