Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen is een financieel transparante en gezonde vereniging nodig. Het bestuur en de medewerkers van De Laatste Eer doen hun uiterste best het lidmaatschapsgeld zo laag mogelijk te houden en tegelijkertijd aan de wensen van onze leden te kunnen blijven voldoen.

De Laatste Eer heeft geen winstoogmerk en is niet verbonden aan een commerciële instelling. Dat stelt ons in staat de belangen van onze leden optimaal te kunnen behartigen. De niet aflatende, betrokken en persoonlijke inzet van onze medewerkers is daarbij zeer waardevol.

Jantine Verbeek-van Klaveren uitvaartleider bij Uitvaartvereniging de Laatste Eer in Rijnsburg

Thomas, Corry, Niels, Leonie, Carla en Mike

Het verzorger en assistenten team van de Laatste Eer