Veel voorkomende vragen

Veel voorkomende vragen2016-11-23T17:40:11+01:00
Wat zijn de openingstijden van Uitvaartvereniging de Laatste Eer?2016-11-23T17:40:13+01:00

U kunt ons 24 uur bellen op nummer 071 402 86 89 de openingstijden van ons kantoor op de Kamerling Onnesstraat 62 in Rijnsburg zijn:

maandag 10:00 tot 17:30 uur
dinsdag 10:00 tot 17:30 uur
woensdag 10:00 tot 17:30 uur
donderdag 10:00 tot 17:30 uur
vrijdag 10:00 tot 17:30 uur
zaterdag 10:00 tot 17:00 uur
zondag gesloten

Wat gebeurt er bij een overlijden in het buitenland?2014-09-18T13:42:11+02:00

Indien iemand overlijdt in het buitenland moet dit binnen 24 of 48 uur bij de alarmcentrale van de (reis)verzekeraar worden gemeld. Deze centrale licht familieleden in, handelt formaliteiten af en zorgt ervoor dat het transport van het stoffelijk overschot naar Nederland wordt geregeld.

Vereiste documenten bij vervoer van overledene naar Nederland:

  • Lijkenpas, deze speciale pas wordt door de Nederlandse ambassade/consulaat aan de hand van artsenverklaring en het paspoort van de overledene afgegeven.

  • Transportvergunning, in sommige landen is voor transport een vergunning nodig die door de lokalebestuurder (burgemeester) veelal voor maar 1 dag wordt afgegeven.

  • Frankrijk, de burgemeester van de plaats waar de persoon is overleden moet een akkoord telegram ontvangen van zijn nederlandse collega van de plaats waar de begrafenis of crematie zal plaatsvinden.

  • Spanje, hier is ook toestemming nodig van de rechter voor vervoer van de overledene naar het buitenland.

  • Balsemen, in verschillende landen moet het stoffelijk overschot ook worden gebalsemd.

  • Vervoer voorschriften, Algemeen is dat de overledene vervoerd moet worden in een zinken of loden of zogenaamde luchtdichte doodskist.

Kan ik in het buitenland begraven of gecremeerd worden?2014-09-18T13:32:45+02:00

Ja, dat kan. Tegenwoordig is dat geen probleem. Steeds meer mensen die niet in Nederland geboren zijn, willen worden begraven in hun land van herkomst. Een uitvaart in het buitenland brengt wel extra kosten met zich mee, zoals reiskosten. Er zijn multiculturele uitvaartverzekeringen waarbij men zich tegen die extra kosten kan verzekeren.

Komt men tijdens een vakantiereis in het buitenland te overlijden dan kan de overledene veelal ter plaatse in het buitenland worden begraven of gecremeerd, maar dat vergoedt een reisverzekering veelal niet.

De reisverzekering draagt veelal zorg voor het vervoer van een overledene vanuit het buitenland naar Nederland. Laat u vooraf goed informeren over de polisvoorwaarden.

Mag ik de as mee naar huis nemen?2016-11-23T17:40:13+01:00

Na de crematie komt de as na 1 maand vrij. U mag de as gewoon meenemen naar huis. Het crematorium kan wel vragen om een ID en een verklaring van erfrecht of een uittreksel uit het overlijdensregister. Vraag van te voren goed welke “huisregels” zij hanteert bij het afhalen van de as. Bekijk Urnen.

Wat gebeurt er met de kist tijdens de crematie?2014-05-14T14:33:45+02:00

De kist verbrandt helemaal en de as die overblijft na de crematie wordt verzameld en in de urn gedaan.

Wat gebeurt er met de sieraden tijdens de crematie?2014-05-14T14:33:23+02:00

De edelmetaalresten die overblijven na de crematie worden verzameld en verkocht. De opbrengst, jaarlijks een groot bedrag, gaat naar een aantal goede doelen. Alle crematoria in Nederland doen hieraan mee.

Moet je gelijk een keuze maken wat er met de as gebeurt?2014-05-14T14:32:59+02:00

U hoeft niet gelijk een keuze te maken voor een asbestemming. In de wet staat dat de as minimaal een maand na de crematie in het crematorium moet blijven. Het crematorium bewaart de as in de algemene nis. Deze nis is voor het publiek niet te betreden. Deze wettelijke regel geeft u de tijd om een juiste keuze te maken voor een asbestemming. U beschikt dus pas na 1 maand over de as.

Wordt een lichaam opgegeten door wormen?2014-05-14T14:32:04+02:00

Veel mensen vragen zich af of het lichaam na begraven wordt opgegeten door wormen. Nee, een lichaam wordt niet door wormen opgegeten. Volgens de wet dient een lichaam tenminste bedekt te zijn met een laag aarde van 65 centimeter. Wormen komen echter voor in het bovenste gedeelte van de grond. Vanaf 65 centimeter wordt het te diep voor de wormen. Het zijn namelijk de zuurstof in de grond en de bacteriën in het lichaam en de omgeving die het ontbindingsproces in gang zetten en aan de gang houden. Gemiddeld neemt het ontbindingsproces bij een normaal postuur ongeveer 10 jaar in beslag.

Kan ik als moslim eeuwig begraven worden in Nederland?2014-05-14T14:31:36+02:00

Ja, op een aantal begraafplaatsen in Nederland is het mogelijk om eeuwig begraven te worden zonder dat het graf na een aantal jaren wordt geruimd. Het is wel noodzakelijk dat er iemand verantwoordelijk blijft voor het graf. Er zijn veel begraafplaatsen in Nederland waar een moslim begraven kan worden.

Wat is een graf ruimen?2014-05-14T14:31:16+02:00

Over het algemeen zijn de graven in Nederland voor een bepaalde tijd. In Nederland worden de meeste graven namelijk gehuurd voor een bepaalde tijd te weten 10, 20 of 30 jaar. Na de verstreken termijn, kunt u het graf verlengen per 10 jaar. Dit geldt niet voor een algemeen graf, dit graf kan niet verlengd worden. Er wordt altijd van tevoren aangegeven wanneer een graf geruimd wordt, de rechthebbende krijgt hier bericht van. Het is dus belangrijk om bij een verhuizing uw nieuwe adres door te geven aan de begraafplaats, indien deze een graf willen gaan ruimen, dan kunnen ze u ook daadwerkelijk op tijd informeren. Een graf ruimen is definitief en onomkeerbaar.

Alle overgebleven stoffelijke resten zullen bij een ruiming van een graf worden verzameld in een verzamelgraf (staat ook bekend als knekelput).

Kan ik in iedere plaats in Nederland begraven worden?2014-05-14T14:30:33+02:00

Ja u kunt in iedere plaats in Nederland begraven worden. U bepaalt zelf waar u in Nederland begraven wenst te worden. Er kunnen echter bepalingen van de begraafplaats in Nederland zijn die dit uitsluiten. Let wel; de kosten van elders begraven dan uw laatste woonplaats enorm kunnen verschillen. U doet er dus goed aan om u te oriënteren in Nederland naar de verschillende mogelijkheden van de verschillende begraafplaatsen.

Wat is een eigen graf of koopgraf?2014-09-18T13:44:04+02:00

In de wijzigingen op de wet op de lijkbezorging worden 2 soorten graven genoemd, namelijk het algemene en het particuliere graf. Het verschil tussen beide is dat bij het algemene graf de beheerder van begraafplaats bepaalt wie daarin begraven wordt. Bij een particulier graf (ook wel eigen graf of familiegraf genoemd) bepaalt de rechthebbende dat.

Verlenging grafrechten2014-09-18T13:45:00+02:00

Heeft u een particulier graf of familiegraf met grafrechten voor een bepaalde tijd, dan kunt u deze telkens met 10 jaar verlengen. Dit kunt u doen binnen 2 jaar voordat de termijn afloopt. De begraafplaats stelt u op de hoogte van het aflopen van de termijn. Verlengt u de grafrechten niet, dan mag het graf worden geruimd. Een algemeen graf kunt u niet verlengen. Na afloop van de termijn wordt het graf geruimd.

Grafrecht, hoe zit dat?2014-09-18T13:45:58+02:00

Grafrechten geven recht op een plek op een begraafplaats voor een bepaalde periode. Bij een gemeentelijke begraafplaats betaalt u grafrechten aan de gemeente. Bij een bijzondere begraafplaats betaalt u grafrechten aan de houder van die begraafplaats, bijvoorbeeld een kerkgenootschap. De kosten van grafrechten verschillen per begraafplaats. Er zijn grafrechten voor een algemeen graf en voor een familiegraf. De officiële naam van familiegraf is particulier graf. Ook niet-familieleden mogen er namelijk in begraven worden. Meer info op: Website Rijksoverheid.

Wat is een algemeen graf?2014-09-18T13:46:58+02:00

Een algemeen graf is een graf waarin meerdere overledenen komen te liggen die geen (familie)band met elkaar hebben. Men spreekt ook wel van een gemeenschappelijk graf. De begraafplaats bepaalt de locatie van het graf en wordt na 15 jaar geruimd.

De mogelijkheden voor het plaatsen van een gedenksteen zijn vaak beperkt tot een vast formaat grafmonument (bv tegel van 50 x 50 x 5 cm), omdat er meerdere overledenen in hetzelfde graf liggen.
De begraafplaats hanteert voor algemene graven veelal een looptijd van 15 jaar (wettelijke grafrust in Nederland is gesteld op 10 jaar) en mag na deze periode worden geruimd.
Verlenging van een algemeen graf is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om vanuit een algemeen graf op te graven en te herbegraven in een eigen graf.