Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

De zes zekerheden van het Keurmerk Uitvaartzorg bieden u als nabestaande duidelijkheid over de kwaliteit van uw uitvaartonderneming. U kunt erop vertrouwen dat de dienstverlening van alle keurmerkhouders aan deze zes eisen voldoet. Jaarlijks toetst een onafhankelijke instelling of zij nog aan deze hoge kwaliteitseisen voldoen.

Keurmerk Stichting Uitvaartzorg

Heldere afspraken over uitvoering

De uitvaartverzorger legt alle gemaakt afspraken schriftelijk vast. Ook wanneer deze later wijzigen. Zo komt uĀ niet voor verrassingen te staan.